Доступні курси

Фізичне виховання


Загальна та неорганічна хімія


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Фізичне виховання


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Фізичне виховання


Основи ділового спілкування іноземною мовою


Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу


Фізичне виховання


Загальна хімічна технологія


Теоретичні основи та технології переробки промислових відходів

Сучасні методи отримання питної води

Загальна хімічна технологія


Поверхневі явища та дісперсні системи


Технологія звязаного азоту


Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів


Економіка, організація та управління хімічних підприємств


Технологія газів в ТНВ.


Хімічна технологія каустичної та кальцінованої соди


Основи проектування хімічних виробництв


Іноваціонування, підприємництво та основи патентування


Проектування водоочистних споруд


Охорона праці в галузі та цивільний захист


Розробка грантових проєктів

Спеціальні хімічні технології виробництва неорганічних речовин

Мембранна технологія в промисловій екології.


Озонна технологія в промисловій екології.


Іноземна мова для спілкування


Дисципліна присвячена одній з найважливіших функцій управління якістю – контролю та методам аналізу якості харчової продукції. Для забезпечення конкурентно-спроможності, а також, внаслідок погіршення екологічної ситуації, контроль якості харчових продуктів, питної води та продовольчої сировини набуває особливої актуальності. Як один із критеріїв оцінки якості слід розглядати наявність розроблених методів та методик контролю якості продуктів харчування.

В усьому цивілізованому світі підвищується відповідальність виконавців за якість і реалізацію неякісної та небезпечної продукції, тому майбутні фахівці повинні бути ознайомлені з сучасними методами дослідження якості й безпеки харчової продукції, вміти ці методи застосовувати на практиці для різних груп харчових продуктів. Саме навчальна дисципліна “Фізико-хімічні методи дослідження якості харчових продуктів” забезпечить майбутніх фахівців вмінням організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів.