Доступні курси

Фізичне виховання


Інженерна графіка


Загальна та неорганічна хімія


Іноземна мова

Історія та культура України

Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Загальна та неорганічна хімія


Фізика


Фізичне виховання


Філософія


Іноземна мова


Українська мова ( професійна)


Правознавство


Логіка


Політологія


Основи ділового спілкування іноземною мовою


Психологія


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу


Фізичне виховання


Соціологія


Українська науково-технічна термінологія


Основи ділового спілкування іноземною мовою


 Електротехніка та основи електроніки


Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу


Фізичне виховання


 Теоретичні основи технології очищення стічних вод.


Теоретичні основи хімії та технологія води


Теоретичні основи технологій неорганічних речовин


Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології


Обладнання хімічної промисловості


Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів


Економіка, організація та управління хімічних підприємств


Технологія органо-мінеральних сполук


Теоретитчні основи та технології переробки промислових відходів.


Хімічна технологія каустичної та кальцінованої соди


Основи проектування хімічних виробництв


Іноваціонування, підприємництво та основи патентування


Проектування водоочистних споруд


АСУТП в хімічній промисловості


Охорона праці в галузі та цивільний захист


Технології переробки рідких стоків


Іноземна мова для спілкування