Доступні курси

Фізичне виховання


Загальна та неорганічна хімія


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Фізичне виховання


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Фізичне виховання


Основи ділового спілкування іноземною мовою


Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу


Фізичне виховання


Загальна хімічна технологія


Теоретичні основи та технології переробки промислових відходів

Сучасні методи отримання питної води

Загальна хімічна технологія


Поверхневі явища та дісперсні системи


Технологія звязаного азоту


Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів


Економіка, організація та управління хімічних підприємств


Технологія газів в ТНВ.


Хімічна технологія каустичної та кальцінованої соди


Основи проектування хімічних виробництв


Іноваціонування, підприємництво та основи патентування


Проектування водоочистних споруд


Охорона праці в галузі та цивільний захист


Розробка грантових проєктів

Спеціальні хімічні технології виробництва неорганічних речовин

Мембранна технологія в промисловій екології.


Озонна технологія в промисловій екології.


Іноземна мова для спілкування


Курс опору матеріалів призначений для ознайомлення, вивчення та оволодіння методами та навичками розрахунку найпростіших стрижневих систем на міцність, жорсткість та стійкість.

В рамках курсу «Сучасна світова філософія» магістри отримують знання щодо особливостей сучасної філософії, розмаїття її тем та напрямів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна світова філософія» є ознайомлення магістрів з основними ідеями сучасного філософсько-наукового дискурсу, пробудження інтересу до філософсько-методологічної аналітики, духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна світова філософія» є удосконалення навичок аналізу філософсько-методологічних ідей, навичок роботи із оригінальними текстами видатних представників світової філософії; сприяння розумінню  значення філософсько-методологічного інструментарію у здійсненні людиною духовних пошуків (у тому числі, наукових) та у свідомому регулюванні нею власної життєдіяльності.