Доступні курси

Фізичне виховання


Загальна та неорганічна хімія


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Фізичне виховання


Філософія


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Фізичне виховання


Основи ділового спілкування іноземною мовою


Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу


Фізичне виховання


Загальна хімічна технологія


Теоретичні основи та технології переробки промислових відходів

Сучасні методи отримання питної води

Загальна хімічна технологія


Поверхневі явища та дісперсні системи


Технологія звязаного азоту


Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів


Економіка, організація та управління хімічних підприємств


Технологія газів в ТНВ.


Хімічна технологія каустичної та кальцінованої соди


Основи проектування хімічних виробництв


Іноваціонування, підприємництво та основи патентування


Проектування водоочистних споруд


Охорона праці в галузі та цивільний захист


Розробка грантових проєктів

Спеціальні хімічні технології виробництва неорганічних речовин

Мембранна технологія в промисловій екології.


Озонна технологія в промисловій екології.


Іноземна мова для спілкування