Правознавство


Логіка


Політологія


Основи ділового спілкування іноземною мовою


Психологія


Екології хімічної промисловості та природоохороні хімічні технології


Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу


Фізичне виховання