В рамках курсу «Сучасна світова філософія» магістри отримують знання щодо особливостей сучасної філософії, розмаїття її тем та напрямів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна світова філософія» є ознайомлення магістрів з основними ідеями сучасного філософсько-наукового дискурсу, пробудження інтересу до філософсько-методологічної аналітики, духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна світова філософія» є удосконалення навичок аналізу філософсько-методологічних ідей, навичок роботи із оригінальними текстами видатних представників світової філософії; сприяння розумінню  значення філософсько-методологічного інструментарію у здійсненні людиною духовних пошуків (у тому числі, наукових) та у свідомому регулюванні нею власної життєдіяльності.