Теоретичні основи технологій неорганічних речовин


Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології


Загальна хімічна технологія


Поверхневі явища та дісперсні системи