Курс опору матеріалів призначений для ознайомлення, вивчення та оволодіння методами та навичками розрахунку найпростіших стрижневих систем на міцність, жорсткість та стійкість.