Дисципліна присвячена одній з найважливіших функцій управління якістю – контролю та методам аналізу якості харчової продукції. Для забезпечення конкурентно-спроможності, а також, внаслідок погіршення екологічної ситуації, контроль якості харчових продуктів, питної води та продовольчої сировини набуває особливої актуальності. Як один із критеріїв оцінки якості слід розглядати наявність розроблених методів та методик контролю якості продуктів харчування.

В усьому цивілізованому світі підвищується відповідальність виконавців за якість і реалізацію неякісної та небезпечної продукції, тому майбутні фахівці повинні бути ознайомлені з сучасними методами дослідження якості й безпеки харчової продукції, вміти ці методи застосовувати на практиці для різних груп харчових продуктів. Саме навчальна дисципліна “Фізико-хімічні методи дослідження якості харчових продуктів” забезпечить майбутніх фахівців вмінням організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів.